Diensten

Visie

Wij (Wies, Monica en John), willen onze cliënten van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, zonder oordelen en vooroordelen. Op die manier willen wij recht doen aan het mens-zijn van onze cliënten. Wij zien de cliënt niet als een losstaand individu. De mens is niet alleen een biologisch, maar ook een psychologisch, sociaal en maatschappelijk en zingevend wezen. Er is altijd een context aanwezig, zoals zijn/haar biografie, relaties, de cultuur en de samenleving. Ieder mens, elke cliënt, is uniek en bevindt zich in die dynamische context en daar hebben wij onze diensten op afgestemd.

Diensten

We bieden: Natuurgeneeskunde, coaching, diverse reguliere hulpverleningsvormen, verslavingszorg en psychodynamische hulpverlening. Deze vormen van hulp raken elkaar, overlappen en beïnvloeden elkaar. Onze diensten zijn meervoudig en dynamisch.

 

 

Hieronder een overzicht van alle diensten.

Fotonentherapie: Met behulp van het speciaal ontwikkelde fotonenapparaat kan Wies de levenskracht en het zelf genezend vermogen van het menselijk lichaam versterken. En als het lichaam sterker wordt, dan wordt de geest ook sterker.

Heb je vragen over onze diensten, of wil je een afspraak maken? Neem contact op!